Strefy - komentarz

STREFA I - promień 300m, po­dstawowa strefa lotów dla modeli z silnikami spalinowymi, oraz wszelkich modeli poniżej 2m rozpiętości. Granice strefy stanowią realną granicę wi­do­czno­ści modelu.

Trenerek zwany Anorektykiem - rozpietość 1,6m

STREFA II - promień 600m, po­głę­biona o 300m strefa pier­wsza. Ze względu na rozmiar dostępna wyłacznie dla wię­kszych dobrze widocznych mo­de­li (silnikowe powyżej 2.5m roz­pię­to­ści, szy­bow­ce powyżej 4m).

Piper PA 18, rozpietość 2.8m Jantar - rozpietość 3.85m
Granice strefy lotów
Poniżej mapa fotograficzna otoczenia lotniska z wyznaczoną strefa lotów. Żółte strzałki przedstawiają kierunek oświetlenia słonecznego o różnych porach dnia latem. Położenie lotniska umożliwia wyznaczenie dobrze oświetlonego (słońce w plecy pilota) miejsca do lotów. Odległośc lotniska od terenu zabudowanego (Przęsocin) wynosi 900m. Nie ma zagrożenia upadkiem modelu na budynki lub skupiska ludzkie. Hałas latająch modeli spalinowych praktycznie nie dociera do zabudowań.

Zachodnią granicę strefy wyznacza ściana lasu, południowo-wschodnią zaś linia wysokiego napięcia. Linia ta, jak i wysoki maszt przekaźnika telefonii komórkowej stanowią przeszkody terenowe o których należy pamiętać.