Impresje - Przęsocin
Jantar z napędem elektro, masa 4kg Jantar w całe okazałości, rozpietośc 3.85m Jantar poległ w boju jesienią 2006, ponownie oblatany na wiosnę 2008. Co to tu leży, co to może być ??? O! Tutaj też coś leży - przecież to Tomkowy Pitts... był

REGULAMIN LOTNISKA

Klubu Modelarzy Lotniczych „ PRZĘSOCIN ”

 • Postanowienia Ogólne
  • Szkice „Porządek naziemny” i „Granice strefy lotów” opublikowane na stronie internetowej klubu stanowią integralną część niniejszej instrukcji.
  • Każdy z pilotów uczestniczących w ruchu powietrznym jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku, tak aby nie zagrażać innym osobom ani mieniu. Osoby nie uczestniczące w ruchu powietrznym w tym widzowie są zobowiązani do przestrzegania porządku naziemnego lotniska.
  • Każdy z członków klubu może zaprosić pilota jako gościa. Zaproszeni goście mogą uczestniczyć w lotach pod warunkiem przestrzegania niniejszego regulaminu. W przypadku gdyby gość uchylał się od naprawienia wyrządzonej szkody, odpowiedzialność za naprawienie szkody przejmuje zapraszający.
  • Widzowie w grupach zorganizowanych liczących więcej niż 5 osób zamierzający odwiedzić lotnisko KMLP powinni uzgodnić swoje przybycie z członkiem klubu. W przypadku przyjmowania takiej grupy powołuje się kierownika lotów. Osoby przybywające na lotnisko z dziećmi są zobowiązane do nadzoru nad nimi. Psy muszą byc trzymane na smyczy.
 • Porządek naziemny
  • Wszystkie osoby pilotujące modele znajdują się wyłącznie w obrębie wyznaczonego stanowiska pilotażu.
  • Podczas lotów, wszystkie pozostałe osoby (członkowie klubu lub goście) pozostają wyłacznie poza granicą strefy lotów (obrębie stref: odpoczynku, obsługi technicznej i regulacji silników spalinowych, parkowania pojazdów w obrębie zaplecza lotniska. Pas startowy pozostaje wolny !
  • Przejście z zaplecza lotniska do stanowiska pilotażu odbywa się wyłącznie po trasie wjazdu na teren lotniska.
  • Wjazd lub wejście na teren lotniska odbywa się wyłącznie zgodnie z wyznaczoną trasą wjazdu. Samochody pozostają na wyznaczonym parkingu.
  • Zbliżając się samochdem do terenu lotniska nalezy zachowac ostrożność. Wjazd w światło pasa startowego podczas lądowania (szczególnie zatrzymywanie się w osi pasa startowego) jest z oczywistych powodów zaobronione.
  • Wjazd samochodem na teren lotniska powinien następować wyłącznie podczas przerwy w lotach. Wjazd jest dopuszczalny podczas lotów wyłącznie po zatrzymaniu się w świetle barmki wjazdowej (punkt Y) lub zatrzymaniu w punkcie X i uzyskaniu zgody (przyzwolenie głosem lub gestem) od osób pilotujących modele. W przypadku braku zgody, osoby wjeżdżające na teren lotniska są zobowiązane pozostać w wyznaczonych miejscach do czasu wylądowania wszystkich modeli.
  • Każdy na lotnisku jest zobowiązany do uprzątnięcia odpadów które miałyby po nim pozostać.
 • Bezpieczeństwo lotów
  • Każdy z modelarzy pilotów który nie posługuje się nadajnikiem o częstotlowiści 2,4 GHz jest zobowiązany do zawieszenia zawieszki na tablicy kanałów. Czynności tej należy dokonywać bezpośrednio po przybyciu na lotnisko, bezwzględnie przed włączeniem nadajnika.
  • Każdy z modelarzy pilotów jest zobowiązany do kontrolowania stanu sprzętu którym się posługuje. W przypadku jakichkolwiek objawów niesprawności jest on zobowiązany do zaprzestania lotów.
  • Loty odbywają się wyłącznie w wyznaczonej strefie. Przelatywanie nad zapleczem lotniska lub nalatywanie w jego kierunku w bezpośredniej bliskości jest surowo zabronione.
  • Wszyscy piloci uczestniczący równocześnie w ruchu powietrznym, przebywają razem w strefie pilotażu. Przed rozpoczęciem lotów ustalają kierunek startu i lądowania, kierunek lotu lub sposób wykorzystania strefy lotów. Podczas lotu pozostają w wyznaczonej strefie pilotażu w zasięgu głosu. Komunikują się ze sobą. Informują się wzajemnie o zamiarze: wejścia na płytę lotniska, startu, lądowania, o sytuacji awaryjnego lądowania lub utraty kontroli nad modelem.
  • Jeżeli w lotach równocześnie uczestniczą dwa lub więcej modeli w szczególności wtedy gdy na lotnisku przebywają goście jeden z członków klubu musi pozostawać w strefie pilotażu i pełnić rolę obserwtora (kierownika Lotów).
  • Nie dopuszcza się przebywania w powietrzy więcej niż czterech modeli równocześnie.