Wiosenne porządki - sobota, 4 kwietnia 2009
W tym roku niezbędną wiosenną renowację nawierzchni lotniska podjęliśmy 4 kwietnia. Zima 2008/2009 okazała się łaskawa. Dzięki systematycznemu stosowaniu prepratu STOP-DZIK GR (zużyto dwa opakowania po 5 kg) udało się całkowicie zapobiec zniszczeniom dokonywanym przez dziki.
Wisona 2009, porządki Nisaan w roli taczki Głównym celem prac w tym roku było usunięcie pozostałości zniszczeń dokonanych przez dziki zimą 2007/2008. Do wypełnienia licznych rozległych wybojów użyliśmy ziemi ze sporej pryzmy przywiezionej jeszcze w minionym sezonie. Celem ubocznym prac była likwidacja owej pryzmy, zlokalizowanej niezbyt szczęśliwie w osi pasa startowego.

Transport ziemi dwoma taczkami na odległość nawet do 100 m okazał się mozolnym zajęciem. Technika ta nie rokowała osiagnięcia celu w rozsądnym czasie. Z tego powodu spontanicznie improwizując wykorzystano środki specjalne widoczne na fotografiach. Bernard właściciel samochodu terenowego zaakceptował pomysł Tomka, wykazał się przy tym daleko idącym zaangażowaniem i poświęceniem, które umożliwiło ukończenie prac.

Zakładając że w przyszłości nie powinniśmy jednak nadużywać tak dalece ofiarności kolegów, przy następnej okazji zdecydowanie rozsądniej będzie wypożyczyć wcześniej przyczepkę samochodową.
Grupa porządkowa