Pomiar parametrów napędu modelu elektrycznego
Autor: Zbyszek, styczeń 2009
Mierzyć czy nie mierzyć, oto jest pytanie ? Rzecz jasna mierzyć i to koniecznie !  Napęd elektryczny w odróżnieniu od spalinowego można wszechstronnie mierzyć i to nie tylko na ziemi ale również w locie. Wyniki pomiaru pozwalają weryfikować założenia przyjęte do skonfigurowania napędu. Tylko w ten sposób można ustalić rzeczywiste parametry pracy i uzyskać pewność że pakiet napędowy nie będzie przeciążany. Pozwala to eksploatować baterie istotnie dłużej niż kilkanaście razy. Spalenie silnika czy regulatora jest nieco trudniejsza, ale możliwe !!!  W naszym gronie nie eksploatujemy napędów które nie były mierzone. Niżej na przykładzie modelu Piper J3 CUB, informacja o stosowanych sposobach pomiarów.
Piper J3 CUB, "ofiara"  pomiarów
Rozpiętość: 195 cm
Waga: 4.1kg
Silnik: A4130 400g/380kV/ prąd opt.18-40A
Regulator: HiModel FLY60A opto
Pakiet: Li-Io 6S Emoly 3000mAh
Śmigło: 15*8 APC E
Moc: 650W
Obciążenie powierzchni 77 g/dm2
Obciążenie mocy 158 W/kg
Piper J3 Cub
Miernik do pomiarów na ziemi - statycznie
Pomiar statyczny to podstawowa i najłatwiejsza metoda. Miernik włączany między baterię a regulator pozwala mierzyć prąd, napięcie, moc jak i zużycie energii. Taki miernik należy do kategorii MUST HAVE, czyli MUSISZ TO MIEĆ. Nie oznacza to że każdy musi to mieć. Wystarczy że jest dostępny gdy potrzebny. Na zdjęciu obok do kompletu pomiarowego włączono obrotomierz. Wynik pomiaru 6630 obr/min, przy mocy wejściowej 618W, prądzie 35,7A i napięciu 17,35V (czyli 2,89V  na jedną celę - nieco mało, musiały być rozładowane). 
Miernik Astro flight
Pomiary w locie z użyciem rejestratora 
Rejestrator włącza się do pomiaru jak miernik podstawowy wyżej, miedzy baterię napędową a regulator. Rejestrator uruchamia się po wpięciu baterii i wychyleniu drążka gazu. Wyłączenie zasilania kończy pomiar. Pamięć pozwala na zapisanie kilkunastu lotów.  Model rejestratora obok ma w zestawie złącze USB, do współpracy z komputerem. Pozwala to ustawiać parametry, odczytać wyniki pomiarów dokonanych w locie, mierzyć na ziemi na bieżąco odczytując wyniki na ekranie laptopa. Wynik te mogą  być równocześnie rejestrowane w pamięci komputera.
Miernik Oracle
Schemat podłączenia i czujniki rejestratora
Oprócz prądu i napięcia można, po podłączeniu odpowiednich czujników rejestrować równocześnie: obroty (czujnik podłącza się jak na schemacie), wychylenia drążka gazu, temperaturę z dwu czuników (do wyboru cele, silnik lub regulator). Konstruktor urządzenia przewidział możliwość podłączenia własnego czujnika zewnętrznego. Taki czujnik powinień przekładać mierzona wartośc na zmiany napięcia w granicach od 0,1 do 2,6V. Oprogramowanie urządzenia wylicza i rejestruje wartość mocy, oraz ilość zużytej energii. 
Schmeat Oracle 1
Schmenat Oracle 2

Wyniki  pomiarów w locie modelu Piper J3 CUB

Wykres I-U

Wykres P-RMP

Wykres Ah-t

Co wynika z pomiarów w locie ?
Pomiar w locie potwierdza uzasadnioną teoretycznie tezę iż pomiar na ziemi jest wystarczający. Jak widać obciążenie statyczne (zgodnie z założeniami) przewyższa występujące w powietrzu. Z pomiaru uzyskano średnią wartość prądu i mocy podczas lotu t.j. 14,2A i  313W. Wartości te można uzyskać przeliczając ilość energii żużytej w locie na podstawie jej odczytu podczas ładowania (warunkiem jest dysponowanie odpowiednio "inteligentną" ładowarką ... i modelarzem). Uwzglednijąc te aspekty stosowanie rejestratora nie jest konieczne, w przeciwieństwie do podstawowego miernika. W ten sposób można postawić tezę że rejestrator NIE NALEŻY DO KATEGORII "MUSISZ TO MIEĆ".
Pomiar rejestratorem pozwala jednak poznać wartości chwilowe inaczej nieosiągalne. Pomiar temperatury w locie może być stosowany do optymalizacji chłodzenia (przepływu powietrza) zastosowanego w modelu. Może być również stosowany do kontrolowania temepratury i wyznaczania czasu  chłodzenia między kolejnymi lotami dla szczególnie mocno obciążonych aplkacji. Inne praktyczne zastosowanie to pomiary na ziemi. W tym przypadku urządzenie umożliwia wygodne zapisywanie kilku wartości równocześnie.