Impresje - Niemcy
Mistrz Brandemburgii... wisi sobie, lotnisko Hummellflug Mistrzowie nie mistrzowie, smoki nie smoki trzeba i nam stanąć na placu 25 kg latającego smoka w locie... udało się - lata ! Modelarstwo inaczej, sympatyczny pilot smoka w innej roli Wojtek na placu... jaki wielki ten plac ! Spojrzeć jędzy w oczy i nie skrewić
Modelarstwo lotnicze na terenie Niemiec
Autor: Zbyszek, listopad 2007
Odległość z centrum Szczecina do przejść granicznych z Niemcami wynosi ok. 20 km. Przejazd ze Szczecina na obrzeża Berlina trwa przeciętnie 1,5 godziny. Ogólna liczba modelarzy lotniczych na terenie Niemiec jest szacowana na 150.000 - 200.000 osób. Uwzględniając oba fakty, nasze zainteresowanie modelarstwem uprawianym po sąsiedzku "za miedzą" ma swoje uzasadnienie.

W niniejszej zakładce zamieszczamy kilka refleksji dotyczących ruchu modelarskiego w Niemczech. Podstawowe dane liczbowe pochodzą ze stron organizacji niemieckich. Pozostałe informacje przekazujemy bardziej "ze słyszenia" i własnych doświadczeń, niż zaczerpnięte ze źródeł które chcemy wiernie cytować. Informacje odpowiadają sytuacji w 2007 roku. Dlaczego zamieszczamy te spostrzeżenia? Po pierwsze przyjmujemy że to co interesujace dla nas, może być interesujące dla innych. Po drugie to co zastaliśmy u sąsiadów miało istotny wpływ na kształt SMLP.
Po przeczytaniu kolejnych akapitów może powstać wrażenie że tych przepisów i obostrzeń jest ... powiedzmy sporo. Tak jest w istocie, szczególnie w porównaniu do polskich realiów. Z drugiej strony dobra atmosfera panująca na odwiedzanych przez nas lotniskach, ich jakość, poziom organizacji oraz przede wszystkim panujący tam ład, czynią bardzo pozytywne wrażenie.
Crussow
Ogólnokrajowe związki klubów modelarskich
Istnieją dwie ogólnokrajowe organizacje "czapki" skupiające niemieckie kluby modelarskie, są to:
  • DMFV - Deutscher Modellflieger Verband (Niemiecki Związek Modelarzy Lotniczych)
    Liczy ogólem  60.000 członków i skupia 1.200 klubów. Jak podaje DMFV są oni największą organizacja i skupiskiem klubów modelarskich na świecie !
  • DAeC - Deutscher Aeroclub (Aeroklub Niemiecki) który w sekcji modelarstwa lotniczego skupia 15.000 członków  w 500 klubach.
Na obszarze sąsiednich landów Brandemburg (wraz z Berlinem) i Mecklemburg Vorpomern, doliczylismy się razem 70 zarejestrowanych klubów, z czego 41 w DMFV i 29 w DAeC (nie są to landy najmocniej nasycone modelarzami). Oceniamy że w niewielkiej odległości (do 2 godzin jazdy samochodem) od lotniska SMLP znajduje sie 20-30 mniejszych lub wiekszych zorganizowanych grup modelarzy.

Przynależność do jednego ze zwiazków kosztuje każdego modelarza ok. 50 EUR w skali roku. W ten sposób (zaglądając do kieszeni  DMFV ) ich szacowane wpływy roczne wynoszą jakieś 3mln EUR. W ramach tej opłaty każdy z modelarzy jest ubezpieczony (o czym dalej), a klub do którego należy otrzymuje wsparcie, różnego rodzaju konsultacje i porady, w tym prawne. Pomoc jest szczególnie istotna w czasie organizowania i rejestrowania nowego klubu i lotniska. Rzecz jasna na utrzymanie własnego lotniska i klubu należy ponosić dodatkowe nakłady. Szacujemy że świadczenia pieniężne (oprócz pracy społecznej) niemieckiego modelarza wynosza  rocznie od 100 EUR do 150 EUR.

Zdalnie sterowany model latający
Model mistrza Brandemburgii, czyli Berlina i okolic Niemiecki zdalnie sterowany model latający jest traktowany z całą należną powagą, jako najmniejszy rodzaj ultralekkiego statku powietrznego. Każdy modelarz musi posiadać ubezpieczenie, zgodnie z ustawą o ruchu powietrznym - minimalna suma ubezpieczenia jest na poziomie 1mln EUR. Przynalezność do organizacji ogólnokrajowej oznacza automatycznie posiadanie takiego ubezpieczenia. Każdy model z napędem spalinowym, tłokowym lub odrzutowym (turbinowym - takie też istnieją), musi być zbadany pod wzgledem natężenia emitowanego hałasu i musi posiadać odpowiedni dokument potwierdzający badanie emisji. W tym przypadku, albo klub dysponuje własnym przyrządem i dokonuje pomiarów, albo pomiar jest dokonywany przez przedstawiciela organizacji krajowej n.p. DMFV (zapewne za dodatkową opłatą).

Modele dzieli się na dwie kategorie wagowe:
  • o masie do 25kg, tu (oprócz obowiazkowego ubezpieczenia) nie ma specjalnych "szykan" - jest to po prostu zwykły model latający
  • o masie 25 - 150kg (czyli już nie zupełnie ultralekki) w tym przypadku pilot musi mieć świadectwo kwalifikacji, które otrzymuje sie po zdaniu egzaminów, a model musi mieć prowadzoną książkę pojazdu powietrznego (wpisywane są loty, przeglądy, remonty, awarie i ich naprawy itp.), gdzie suma i składka obowiązkowego ubezpieczenia jest zapewne podwyższona
Crussov, widok na lotnisko od strony zaplecza, kawka już czeka Lotnisko modelarskie - "Aufstiegsgenehmigung"
Z niemieckim lotniskiem modelarskim sprawa nie jest prosta. Tajemne Aufsteigsgenehmigung oznacza "kwit", formalne urzędowe zezwolenie na start, czyli dopuszczenie lotniska modelarskiego do ruchu. Szczegóły nie są do końca jasne, chodzi jednak o wpływ na środowisko naturalne jak i otoczenie społeczne. Inaczej o dopuszczalny poziom emisji hałasu jak i możliwość upadku ultralekkiego statku powietrznego (czyli modelu) na ludzi i ich mienie. Rozpatrywane jest również ryzyko zderzenia modelu z pojazdami powietrznymi przenoszącymi ludzi (samolotami).
Klub chcąc otrzymać ten "kwit" musi wskazać miejsce w którym chce urządzić swoje lotnisko. Przedstawić wstępny plan i regulamin jego użytkowania. W odpowiedzi klub otrzymuje (lub nie) zgodę, wraz z warunkami użytkowania. Wyznaczany jest limit masy modeli które moga startować - powiedzmy 20 kg, maksymalny poziom emitowanego przez nie hałasu - np. 80 dB, oraz wyznaczana jest strefa lotów i ustalane są inne szczególowe zasady eksploatacji lotniska np. obowiązek wpisywania wszelkiej aktywnosci do książki lotów. Można przypuszczać że położenie lotniska modelarskiego nanoszone jest na mapy lotnicze. Są lotniska na których dopuszcza sie eksploatację  modeli cichych t.j. wyłacznie z napędem elektryczym oraz szybowców. Tablica zajętości kanałów jest obowiązkowym elementem na każdym lotnisku. Jej brak jest niewyobrażalny ! Wyposażeniem  lotniska jest zawsze  siatka oddzielająca zaplecze lotniska od strefy lotów. Obowiązuje absolutny zakaz przelatywania nad głowami osób lub samochodami pozostającymi w obrębie zaplecza. Przypadkowe naruszenie zakazu zawsze wywołuje konsternację, natomiast świadome jest nie do pomyślenia !
Zaplecze lotniska Hummelflug