Kalendarz wydarzeń
Plan imprez i wydarzeń, w opracowaniu :
20.02.2016 sobota Walne Zebranie KMLP. Miejski Ośrodek Kultury Police - godz. 11:00, sala 5
Przedstawienie sprawozdania z działalności, udzielenie absolutorum kierownictwu. Omówienie bieżących spraw, wolne wnioski. Uzgodnienie działań i terminów na rok 2016
11.03.2016 piątek Spotkanie przy piwie The Long Bridge Pub - godz. 18:00
02.04.2016 sobota Wiosenne porządki
Proponowany pierwszy termin. W zależności od staniu lotniska i pogody do przesunięcia na 9 kwietnia. Do wykonania: rozgrabienie kretowisk, przycięcie krzaczorów, inspekcja i naprawa ogrodzenia, inspekcja stanu stołu i zaplanowanie naprawy.
16.04.2016 sobota Grill na otwarcie sezonu
23.04.2016 sobota Akcja „Stół" - naprawa i malowanie
Termin wstępnie proponowany - do uzgodnienia.
14.05.2016 sobota Zielone świątki w Crussow
21.05.2016 sobota Akcja „Siana grabienie”
Termin wstępnie proponowany - do uzgodnienia.
28.05.2016 sobota 10-te urodziny KMLP - impreza „międzynarodowa”
To DUŻA RZECZ ma być ;-) Kuliminacja SEZONU !
04.06.2016 sobota KMLP odwiedza ILA Berlin 2016
27.08.2016 sobota Urodziny MFV Crussow
17.09.2016 sobota Grill na zamknięcie sezonu