Silnik o mocy 400-500W
Rodzaj: 3-fazowy outrunner.
Masa: około 250 g.
Zasilanie: 4S LiPo 4100mAh.
Maksymalny prąd: 30-35A.
Śmigła APCE: 13*8; 14*8,5
Cena: około 25USD, wraz z wyposażeniam widocznym na zdjęciu.
Silnik ten stosowaliśmy do­tych­czas w trenerach o masie 2-3kg i rozpietości 1,6-1,8m. Na zdjęciu niżej w opakowaniu sprzedawcy, jak widać nie ma wątpliowści skąd pochodzi.

Opakowanie Silnik

Silnik o mocy 800-1000W
Rodzaj: 3-fazowy outruner.
Masa: około 450 g.
Zasilanie: 6-8S LiPo 4100mAh.
Maksymalny prąd: 35-40A.
Śmigła APCE: 6S - 18*8; 8S - 15*10, 16*8.
Cena: około 40USD, wraz z wyposażeniem jak dla silnika wyżej. Ten sam problem - gruba oś. Wał silnika ma średnicę 8mm, wał dos­tar­cza­nej piasty 10mm.

Silnik mniejszy
Chinska ofensywa na rynku modelarskim
Autor: Zbyszek, maj 2008
Zakupy wyposażenia za 1/3 ceny ? Zdecydowanie TAK !
W drugiej połowie roku 2006 w sekcji "elektrycznej" naszego klubu rozeszła się wiadomość o nowych sklepach internetowych zlokalizowanych w Chinach. Pojawił się bogaty asortymentem, w niespotykanych wcześniej cenach. Oferta została przyjęta z dużym zainteresowaniem, równocześnie rozsądek nakazywał ograniczone zaufanie. Dokonaliśmy zakupów kontrolnych. Wybrane asortymenty w szczególności silniki, regualtory i pakiety napędowe zostały wypróbowane zarówno w "laboratorium" jak i w eksploatacji w sezonie 2007. Próby pozwoliły wyłonić asortyment o zupełnie przyzwoitych właściwościach i odrzucić ten który do użytku nie bardzo się nadawał. Dobre lub akceptowalne właściwości elementów napędowych w relacji do ceny, otworzyły zupełnie nowe możliwości wyposażania modeli.
Można stwierdzić że dokonał się istotny przełom:
  • napęd elektryczny większego modelu nie rujnuje już kieszeni,
  • przekładanie (z powodów ekonomicznych) silników czy regulatorów z modelu do modelu  traci rację bytu,
  • budowa modelu wielosilnikowego z napędem elektrycznym przestaje być kosztowną ekstrawagancją.
Niżej prezentujemy elementy z tego źródła, w tym silnik, regulator i pakiet napedowy, co stanowi komplet napędu (za łaczną cenę ok 240 USD) do nieco wiekszego modelu o masie 4-5kg.
Planowana aplikacja: Klemm 35, wersja II
Klemm 35 Model w wersji II ma być rezultatem remontu ka­pi­tal­ne­go wersji porzedniej, oblatanej w roku 2005. Model widoczny na zdjęciu obok pochodzi z tego okresu. Planowana masa: 4,5-5kg, roz­pię­tość 2,05m. Napęd: silnik elektryczny 3-fazowy C6354-250. Śmigło: 18*10. Pakiet zasilający: LiPo, 8S, 4100 mAh, 10C. Maksymalny prąd:35-40A, moc aplikacji: 1000 W. Współczynnik obciążenia mocy: 200 W/kg. Co daje mo­żli­wość wykonywania podstawowej akrobacji. Sza­co­wa­ny czas lotu ok.10 - 12 min. Czas ładowania pakietu rozładowanego w 100% około. 50 min, roboczo od 20 do 30 minut.
Silnik: 3-fazowy outrunner, masa 600g, moc 1000-1200W
Silnik 600g Silnik na zdjęciu obok tzw. "outrunner", oferowany wraz z widocznym wyposażeniem za cenę około 50USD. Symbol 6354 250 oznacza: średnica 65 mm, długość 54mm, oraz stałą kV = 250 obr/V. Masa ok 600g. Po sprawdzeniu jednego egzemplarza seria silników tego producenta (różne moce, wielkości i współczynnki kV) otrzymała naszą "homologację". Chińskie sklepy internetowe często nie podają pa­ra­me­trów umożliwijących teoretyczne dobranie silnika do przewidywanej aplikacji. Pomiary po zakupie po­twier­dzi­ły jednak, iż ten egzemplarz będzie od­po­wie­dni do stosowania z pakietem 8S LiPol i śmigłem o wymiarach 18 cali. Pewnym mankamentem silników tego producenta jest bardzo gruby wał. W tym przypadku wał ma średnicę 10mm, natomiast średnica widocznej piasty wynosi aż 12 mm.
Regulator HV: 6-10S, 80A 
Regulator Regulator na zdjęciu obok nabyty w cenie około 50USD, jest regulatorem wysokonapięciowy do pracy z zasilaniem 6-10S LiPo. Był przez nas intensywnie sprawdzany w sezonie 2007. Nie stwierdzono żadnych problemów w eksploatacji. Jest to duży i ciężki regulator, jednak zbudowany jest z dobrych elementów bez oszczędzania na roz­wią­za­niach układowych. Rozmiar i waga regulatora nie mają tak istotnego znaczenia dla modeli cęższych niż 4kg.
Pakiet napedowy: LiPo, 8S, 4100mAh, 10C
pakiet zasilający Bateria napędowa 8S (8 cel LiPo połączonych szeregowo), będzie złożony z dwu gotowych pakietów 4S LiPo 4100mAh widocznych obok i nabytych za cenę około 70USD każdy. Pakiet 4S waży ok 430 g. Pakiety tego producenta były przez nas krótko używane w sezonie 2007. Na obudowie widoczna jest informacja o maksymalnym obciażeniu 15-25C. Przyjmujemy jednak (stosując zasadę ograniczonego zaufania),iż nie powinno się obciążać tańszych cel prądami większymi niź 10C, nawet jeżeli sprzedawcy podaje znacznie więcej. W tym przypadku 10C oznacza granicę około 40A.  W praktyce okazało się że mimo stosowania tak ostrożnie wyznaczonego limitu, doszło do lekkiego "spuchnięcia" jednego z egzemlparzy. Zjawisko to jak na razie (maj 2008), nie jest związane z widocznym spadkiem właściwości eksploatacyjnych. Pakiety te nie były jeszcze testowane w okolicach 100 cykli i więcej. Miarodajna opinia o trwałości tych pakietach będzie znana po zakończeniu sezonu 2008. Komentarz z roku 2013 - pakiety te okazały się nietrwałe i zostały zastąpione nowymi lepszymi typami.