Crussow - 1 maja 2009
Rozmowy w Crussow
Crussow 1 maja 2009
Pogoda była znakomita, wiatr umiarkowany wzdłuż pasa. Ze strony Crussov frekfencja niedopisała. W ten sposób liczba uczestników z obu klu­bów była wyrównana.

Polski zespół holownik Decathlon i szybowiec Ventus 2ax (łacznie 11,2kg) eksploatował znakomitą nawierzchnię lotniska Crussov intesywnie. Wykonano ponad 10 holowań. Holownik ele­ktry­czny wzbudził uwagę i podziw po stronie niemieckiej. Natomiast Klemm 35 "Liesel Bach" nie wykazał się spe­cjal­nie podczas pierwszego lądowania.
Lotnisko Crussow panorama