Zlin Z50L półmakieta, skala 1:5,36
Podstawowe parametry: rozpiętość 1600 mm, długośc 1235 mm, powierzchnia 54 dm2.
Nie jest to model z zestawu lecz projekt opracowany całkowicie od podstaw przez Leszka wraz Markiem na podstawie dostępnych planów. Najpierw wykonano pozytywowy model kadłuba i oka­pto­wa­nia silnika. Z tego formę negatywową. Potem powstało kilka kadłubów la­mi­na­to­wych. Następnie za­pro­je­kto­wa­no żebra z użyciem programu "Profili 2", które to w kliku już egzemplarzach wypalił nam laserem Thomas Moll mieszkający w Bock jakieś 30 km od centrum Szczecina (lecz już na terenie Niemiec).
Zobaczmy jak lata taki Zlin ? Po oblocie Leszek rzekł ... LATA JAK PRZED WOJNĄ !